Kund: Mercedes-Benz
Byrå: Geschmack International

Jag har arbetat med Mercedes-Benz oavbrutet sedan 2006. Det startade som copy på Bates i Köpenhamn där alla delar av MB (person-, transport- och lastbilar) samlades för Sverige och Danmark. Sedan dess har uppdragen varierat i takt med att MB bytt nätverksavtal för de olika kategorierna. 

Från 2012 har jag varit byrå för transportbilarna på svenska marknaden ihop med olika samarbetspartners. Uppdragen har blandat högt och lågt, från kampanjer till bildekaler. Men vi har alltid strävat efter att göra mesta möjliga av budgeten och det högkvarteret tillåtit.

Diverse film.

Print.

DR
DR
Kampanjbroschyr
Kampanjbroschyr
Kampanjbroschyr

Lansering av X-Klass. Även här började jobbet med att uppfinna ett bildmanér utifrån platta studiobilder mot neutral bakgrund.

Kampanjöversikt