Kund: IKEA

Internationella kvinnodagen 2017. IKEA vill visa upp sitt engagemang för jämställdhet och lika rättigheter.

Men: För att få ut materialet i länder världen över behöver de lokala marknaderna ett incitament att investera i kampanjen. 

Vår lösning: Att integrera IKEA:s produkter i kampanjen och låta dem illustrera budskapet.