Internationella kvinnodagen 2017

Inför Internationella kvinnodagen 2017 ville IKEA visa sitt engagemang och stöd för arbetet mot jämställdhet. Utmaningen: att hitta ett globalt koncept för spridning i sociala medier som uttrycker en tydlig åsikt, samtidigt som det ger de lokala marknaderna ett incitament att använda materialet. (Ledtråd: Visa produkter, det är trots allt det man säljer.)

Materialet ovan är från några av de länder som var en del av kampanjen. I samband med internationella kvinnodagen deltog även IKEA:s VD i ett seminarie i Geneve, som gick i samma linje. För att se en kort film därifrån , klicka här.